Covid -19 info

Vi har öppet som vanligt!

Åtgärderna som vi har vidtagit speciellt nu är

att vi har lagt lite mer tid mellan bokningarna,

dels för att försöka ha få personer samtidigt på salongen och att vi även hinner att vädra ur lokalen lite mer.

Vi har tagit bort tidningar och kaffekoppar för att ytterligare begränsa smittspridning genom beröring.

Vidare så använder vi en fläkt som renar luften

med hjälp av ozon.

Sedan så bär vi ansiktsmask och rekommenderad skyddsutrustning av engångstyp som brukligt är inom fotvården.

Vi vill också att kund desinficerar sina händer när de kommer och när de går.

Jag skriver detta för att ni ska veta att vi vidtagit vissa åtgärder för att skydda mot smittspridning 

och för att ni inte kanske behöver vara rädda eller osäkra, utan kan fortsätta att låta oss ta hand om era fötter!

Till sist, kom gärna ensam om det går 

och ej så långt innan den bokade tiden,

så undviker vi onödig trängsel i salongen.