top of page

 "Den här sortens inlägg finns inte sedan tidigare. Andra inlägg är svåra att hantera och har sämre passform och är i stor utsträckning inlägg som gjuts i obelastat läge. Balkefors Ortopedic är det enda inlägget som är korrigerande över tid och som gjutes efter dina fötter i belastat läge."

Balkefors Ortopedic...

 

är en individuellt gjuten sula med stöd i hålfot

som korrigerar anatomiska avvikelser och är effektiv

för att förebygga och behandla belastningsrelaterade problem i nedre extremitet.

Vårt patenterade ortopediska inlägg är ett inlägg som är smäckert och smidigt, endast 4 mm. Inlägget är uppbyggt av ett EVA-material runt en skiva av patenterade materialet Flexsonic som formar sig efter foten på grund av ett inre material som tillåter pronationsrörelsen och stoppar eventuell överpronation = flexibilitet.

Balkefors Ortopedic är CE märkt, och även registrerat på läkemedelsverket.

Den här sortens inlägg finns inte sedan tidigare. Andra inlägg är svåra att hantera och har sämre passform och är i stor utsträckning inlägg som gjuts i obelastat läge. Balkefors Ortopedic är det enda inlägget som är korrigerande över tid och som gjutes efter dina fötter i belastat läge.

Överpronation, är den vanligaste orsaken till olika typer av problem. Pronation är en naturlig rörelse som finns i foten för att reducera belastningen som blir vid varje steg. Rätt valda skor och inlägg som korrigerar foten är oftast rätt åtgärd. Vid löpning är belastningen minst 3 ggr kroppsvikten i varje löpsteg.

Vi ser helst att ni kommer på en fotvårds-behandling innan för att vi ska kunna undersöka foten gällande belastningar och ev. felställningar. Innan vi gör din sula analyseras din gång och hållning med fokus på fotens linjering. Patienten får i undersökningen omedelbar feedback. Vidare undersöks hur stor eller liten rörlighet du har i fotens leder och hur detta kan relateras till dina besvär. Analysen ligger sedan till grund för hur vi behandlar dig och ditt specifika problem.

Foten placeras i optimalt anatomiskt läge på den uppvärmda sulan som sedan formas direkt efter din fot. Efter eventuell slipning och korrigering är sulan färdig att användas.

TÄNK PÅ: Du bör ta med dig flera par skor inför analysen. Skor som du använt länge ger viktiga ledtrådar till hur just du belastar foten då du går eller springer. Sulan blir mest effektiv då den placeras i en vridstyv sko med en stabil hälkappa och en bra snörning som fixerar foten. Då sulan kan användas direkt efter tillverkningen ser vi gärna att du tar med dig ett par lämpliga skor för att kunna utvärdera komfort och passform.

Tid:

ca. en timme.

Råd om inlägg

Bokningsförfrågan inlägg
bottom of page